Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

Homeopathie, Spagyriek en balans in parasieten.

Hieronder leg ik uit hoe je het immuunsysteem van je dier kunt versterken zodat in- en uitwendige parasieten geen overlast veroorzaken. Spagyriek is daarbij een goede hulp, daarom zal ik daar eerst iets over vertellen.

Spagyriek.

Spagyriek komt van spao, wat “uit elkaar halen” betekent en  ageiro, wat “samenvoegen” betekent.

In het vorige artikel http://lyketjoonk.nl/2020/08/29/homeopathie-en-de-oude-herder/ (homeopathie en de oude herder) heb ik uitgelegd wat in essentie de werking is van homeopathie. Er zijn echter nog andere manieren om van planten en kruiden uit de natuur krachtige geneesmiddelen te maken. Eeuwen geleden hield een groep filosofen zich al bezig met het bestuderen van transformatie processen en verbindingen in de natuur.

Juist door onze verbondenheid met de natuur ligt volgens hen alle informatie die voor mensen beschikbaar is, in feite al opgesloten in de natuur. “We kunnen ons er mee voeden, we kunnen er van leven door het inademen van zuurstof en we kunnen onze disharmonie door diezelfde natuur weer laten harmoniseren”.* Ofwel, als je ziek bent kun je met behulp van die natuur ook weer beter worden.

Ook dieren zijn verbonden met de natuur, ze ademen zuurstof , eten eens een muis en kunnen disharmonie door de natuur laten harmoniseren

Alchemisten zagen dat processen in de natuur zich volgens bepaalde wetmatigheden voltrokken. Plantenresten worden in de natuur uiteindelijk omgezet (getransformeerd) in koolstofverbindingen (zoals olie), daarna in diamant of metalen waarvan goud het zuiverste metaal is.

In laboratoria werden deze natuurlijke processen nagebootst en versneld uitgevoerd.

Een plant wordt eerst op alcohol gezet en een vaste periode gefermenteerd (zoals druiven bij het maken van wijn) daarna gedestilleerd met behulp van waterdamp waardoor giftige bestanddelen kunnen worden uitgefilterd. Het overgebleven materiaal wordt met grote hitte verbrand, waarna het destillaat en de as weer worden samengevoegd. Zo wordt de eenheid van de plant energetisch en fysiek weer hersteld. Er ontstaan dan middelen die krachtig werken, niet meer giftig zijn maar wel fijnstoffelijke (al omgezet door de fermentatie) mineralen, oliën andere waardevolle bestanddelen bevat.

De alchemie die zich op deze manier bezig houdt met het maken van geneesmiddelen wordt Spagyriek genoemd.

Spagyriek in een homeopathische behandeling:

Onder andere door aanwezigheid van mineralen en oliën in de spagyrische middelen, zijn ze een waardevolle aanvulling op de homeopathie. Ze vergroten zo de mogelijkheid om een homeopathisch proces uit te voeren.

Bij het aan- en afvoeren van stoffen die een proces van heling begeleiden, zijn mineralen en andere stoffen nodig om dit proces op gang te brengen en te houden. Daarom wordt spagyriek naast homeopathie vaak ingezet bij problemen met organen, huid en immuun gerelateerde processen.

Tegelijk bevatten spagyrische middelen ook elementen die mentaal en spiritueel hun invloed uitoefenen. Daardoor kunnen beide vormen elkaar niet alleen aanvullen maar ook versterken in hun werking.

Parasieten en onze verantwoordelijkheid:

In de natuur komt uiteraard gif voor. Veel planten en dieren bedienen zich ervan en zijn er voor op hun hoede. In de natuur is het gebruik van gif en de weerbaarheid tegen gif dusdanig in balans dat ze het voortbestaan van beide groepen veilig stelt.

Sinds de uitvinding van chemische middelen is deze balans verdwenen. Insecten en parasieten worden op grote schaal door chemische middelen gedood. Echter insecten en parasieten spelen een belangrijke rol als opruimers en bij transformaties in de natuur.

Parasieten en wormen zijn ook belangrijke opruimers, maar het moet wel in balans blijven in en op het dier.

Ook binnen in dieren hebben ze een opruimtaak, die door een goed immuunsysteem in de hand gehouden wordt. Door ze te doden verdwijnt deze functie en ontregelen we het hele systeem waar deze dieren deel van uitmaken.

Chemische middelen uit medicijnen en bestrijdingsmiddelen hebben aantoonbaar veel schade aangericht in de natuur. Hoe goed bedoeld ze ook zijn ingezet, we weten nu, hoe minder gif en hoe minder chemische middelen er in onze lichamen, in ons water en in onze bodem komen, hoe beter dat voor de wereld is.

Het mooie is dat wij als dierenbezitter daar onze bijdrage aan kunnen leveren, aan minder gif, door minder vlooienbanden, minder ontwormmiddelen en meer natuurlijke immuniteit.

Hoe dat werkt?

Om het parasieten-bestand in en op het dier in balans te krijgen, gebruik ik homeopathische korrels in een fijnstoffelijke vorm, de D-potenties. Die korrels zorgen er voor dat de darm minder aantrekkelijk wordt voor de meeste wormen, zonder de darmwand aan te tasten.

Door ook een spagyrisch middel in te zetten in de vorm van druppels, wordt het immuunsysteem tegen  parasieten geactiveerd. Homeopathische en spagyrische  middelen versterken zo elkaars werking.

Als het nodig is om actief wormen uit te drijven, bijvoorbeeld omdat mestonderzoek heeft aangetoond dat waardes te hoog liggen, voeg ik een andere korrel toe in D-potentie.

Vlooien en teken kunnen bij aanvang van de behandeling aangepakt worden door uitwendige middelen op natuurlijke basis. Deze helpen in het begin van het proces mee om deze kriebelbeestjes uit de vacht te weren, terwijl het dier zich aan het immuniseren is tegen parasieten.

Wil je ook positief bijdragen aan een natuurlijke balans in je dier en in het milieu? Dat kan! Zoek een homeopaat voor dieren bij je in de buurt die je verder kan helpen.

Onze dieren en het milieu zijn gebaat bij een natuurlijke behandeling zonder gif. Voor alle dieren op deze pagina werkt dat naar volle tevredenheid.

Lyke

*Deze regel is overgenomen uit: introductieboek spagyriek phylak volgens Dr. Zimpel

Terug naar Home

Terug naar Inhoudsopgave

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb