Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

Homeopathie bij dracht en geboorte

Misschien is het wel een van de meest voorkomende gebeurtenissen in de wereld: Geboren worden…..En toch is elke geboorte uniek, en, zeker waar het onszelf en onze huisdieren betreft, ook spannend en veelbetekenend.

Als homeopaat wil ik graag laten weten dat homeopathische middelen een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan een gezonde dracht en een mooie geboorte.


Waarom kan het zinvol zijn om homeopathie in te zetten bij een toch zo normaal en natuurlijk proces?

In het algemeen heeft een geboorte altijd een voorgeschiedenis waarin het op verschillende punten minder goed kan verlopen.

Om te beginnen heb je daar de twee partijen (meestal) waarvan de een de zaadjes en de ander de eitjes levert. Na de conceptie nestelt de bevruchte eicel zich in de baarmoeder en ontwikkelt zich tot een embryo, foetus en tenslotte wordt het een pup, kittens, veulen, kalf of een ander dier.

Elke diersoort draagt haar jongen weer op een wat andere manier. Zo hebben honden en katten twee hoornen waarin zich meerder kittens dan wel pups bevinden. Een koe en een paard dragen meestal maar 1 en soms 2 jongen.


Tenslotte vindt de geboorte plaats waarbij het jong, tot dan toe volkomen afhankelijk van moeders zuurstof en voeding,  plotseling zelf moet ademen en eten. Een moederdier is er helemaal op ingericht om dit goed te laten verlopen, het lichaam weet precies wat het moet doen.

Als we het over onze huisdieren hebben vallen een aantal dingen op:

Het aanleveren van het zaadje, daar bemoeien we ons, als mens, duidelijk mee. Er wordt door ons een reu uitgezocht of een kater om mee te fokken zoals wij dat bedacht hebben (hoewel katten waarschijnlijk het meest van al hun eigen draai aan deze actie weten te geven en hun ridder te paard nog vaak weten te versieren )

Deze bemoeienis is doorgaans goed bedoeld ( ik heb het niet over malafide fokkerij-praktijken natuurlijk), maar niet altijd het beste voor alle partijen. Het instinkt van het dier voor “laat de sterkste zich voortplanten” wordt in elk geval bij onze huisdieren grotendeels genegeerd.

Daarbij maken we vaak gebruik van kunstmatige inseminatie, waar allerlei goede redenen voor zijn, maar wat niet mee werkt aan het natuurlijke proces waarbij beide partijen zorgen voor de meest sterke nakomelingen. Kortom, de bemoeienissen van ons als mens hebben mogelijk gevolgen voor de sterkte van het dier dat geboren gaat worden.  

Er worden eisen aan dieren gesteld qua uiterlijk en mogelijkheden die ook lang niet altijd bijdragen aan een goed verloop van dit meest natuurlijke proces ter wereld.

Dat is zoals het is, maar betekent dat we goed mogen opletten of alles wel vanzelf goed gaat.

Homeopathie helpt:

Het goede nieuws is (wat mij betreft) dat we de gevoelige punten in het proces van conceptie en dracht tot geboorte en groei met behulp van een homeopathisch “duwtje in de rug”, kunnen stimuleren tot een optimaal gezonde activiteit.


Zo kunnen homeopathische middelen bijdragen aan een goede innesteling van de bevruchte eicel. Ze kunnen aanzetten tot een optimale benutting van de gezonde kwaliteiten van de ouders of er voor zorgen dat de moeder en foetus(sen) zich tijdens de dracht beter ontwikkelen door op een natuurlijke manier de hiervoor belangrijke punten aan te spreken.

Ook biedt homeopathie tal van mogelijkheden om de geboorte zowel voor de moeder als voor de kleintjes zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Na de bevalling kan het herstel van de moeder bijzonder goed bespoedigd worden. Jonge dieren die minder vlot zijn of niet direct op adem komen kunnen positief gestimuleerd worden.


Moederdieren die de zorg niet meteen goed volbrengen, kunnen we helpen dit wel te doen. Denk ook aan pijnlijke tepels of spenen, te weinig zorghormoon, op gang komen melkproductie, afspenen.  

Jonge dieren die naar een andere omgeving gaan en dit spannend vinden, kunnen veel baat hebben bij  homeopathische begeleiding. Zo beginnen ze meer ontspannen bij hun nieuwe thuis.Kortom, er is veel mogelijk en wel op verschillende momenten in het hele proces. Het vergroot niet alleen de overlevingskansen van het jonge dier en de moeder maar verbetert ook meteen de gezondheid van het dier, die het later weer door kan geven aan zijn of haar jongen. Zo versterken we de kwaliteiten die het dier al heeft en voegen er geen kunstmatige en daardoor tijdelijke versterking aan toe.

EHBO informatie vind je op : http://www.lyketjoonk.nl/2019/05/30/homeopathisch-ehbo-bij-verwonden-operaties-geboorte-verhuizen-diarree/

Kijk voor landbouw op ook op: http://www.lyketjoonk.nl/2019/01/11/melkziekte/

Lyke

Terug naar Home

Terug naar Inhoudsopgave

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb