Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

Homeopathie en het zelfherstellend vermogen

Het gelijkende geneest het gelijke

Homeopathisch behandelen betekent dat ik homeopathische middelen inzet om het zelfherstellend vermogen van een dier aan te spreken. Hierbij maakt ik als homeopaat gebruik van de wetmatigheid dat “het gelijke door het gelijkende wordt genezen”. Als een homeopathisch geneesmiddel bij een gezond persoon bijvoorbeeld dikke rode bulten opwekt, dan kan dit middel ook dikke rode bulten genezen.

Geneesmiddelproeven

Alle homeopathische geneesmiddelen zijn uitgeprobeerd door gezonde mensen (prooven heet dat) en zo is er per middel  een beschrijving gemaakt van wat dit middel allemaal kan opwekken bij een gezond persoon.

Dat is één kant van de zaak. Ik kijkt naar de symptomen die het zieke dier laat zien en zoekt daar een middel bij dat een zo gelijk mogelijk beeld kan oproepen.

Acute oorzaak van de ziekte

Vervolgens probeer ik te achterhalen hoe het komt dat een dier ziek is.

Het kan een acuut probleem zijn zoals diarree, een ontsteking aan oren, blaas of luchtwegen.

Het kan een ongeluk zijn met een verwonding, er kan een operatie nodig zijn of hulp bij een bevalling. Dan is het voldoende om middelen in te zetten die het lichaam extra aanzetten het acute probleem effectief en zonder complicaties op te lossen.

ook bij een geboorte kan homeopathie een goed handje helpen.

Chronische ziekte

Het komt vaak voor dat een dier langzaam aan minder gezond wordt. Dit kan komen door leeftijd, een niet goed functionerend immuunsysteem, een orgaan dat niet goed werkt of een telkens terug kerende angst. De ziekte wordt dan chronisch.

Om beter te worden is het belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van het probleem mee te nemen in de behandeling.

Er is een groep homeopathie middelen die specifiek inwerken op het niveau van het immuunsysteem, organen, hormonen, erfelijke belasting of op het verzwakte reactievermogen van het lichaam en steeds terugkerende klachten. Hierbij kan ik ook gebruik maken van spagyrische middelen die vaak een goede orgaanwerking hebben.

Ook de leefomgeving van het dier en alles wat het dier tot zich neemt geeft informatie over het mogelijk ontstaan of blijven van de ziekte.Homeopathische middelen zetten een proces in werking waarbij er een omkering van ziekte naar gezondheid in gang wordt gezet. belangrijk dus om te weten om welk proces het gaat.

vaccinaties en anti-parasitaire middelen tijdens de homeopathische behandeling:

Kun je een dier altijd vaccineren en is chemische bestrijden van parasieten een goed idee als het dier ziek is?

Het is gangbaar en geaccepteerd dat dieren gevaccineerd worden om ze te beschermen tegen een aantal ziektes. Als het immuun systeem (en de organen) goed werken is dat een logische veronderstelling. Een goed werkend immuunsysteem zal in staat zijn om antistoffen tegen de bedoelde ziekte aan te maken als het dier gevaccineerd wordt, zonder dat het daar restverschijnselen aan over te houdt.

Echter, als een dier niet goed gezond is , zal het niet goed uit de voeten kunnen met een vaccinatie. Het immuunsysteem dan al druk met een ander probleem en slecht in staat om op een juiste en afdoende manier antistoffen aan te maken. Het immuunsysteem wordt ondertussen wel belast met die vaccinatie en kan zich ook niet goed bezig houden met de ziekte die er al was. Hiermee streeft de vaccinatie zijn doel voorbij. Bovendien kunnen ook organen te veel belast worden waardoor bijvoorbeeld de huiduitslag ontstaat of verergerd. Dan werkt een vaccinatie het zelfherstellend vermogen van het dier dus tegen.

Is vaccinatie op dit moment nodig?

In dat geval weeg ik met de eigenaar af wat de mogelijkheden zijn. Is het nodig om nu te vaccineren? Er kan eerst gecontroleerd worden of er nog antistoffen zijn zodat een vaccinatie misschien niet nodig is.

Zijn er andere manieren om het dier tegen de dreiging van deze ziekte te beschermen? Is die ziekte een reële bedreiging voor dit specifieke dier?

Is het voldoende en wenselijk om het effect van een vaccinatie milder te laten verlopen door een begeleidende of preventieve homeopathische behandeling?

We kunnen helpen een vaccinatie beter te verwerken.

Een ander afweging kan gaan over chemisch bestrijden van parasieten of wormen. Met name als organen zoals lever en nieren niet goed functioneren, kan het zinvol zijn om hier terughoudend mee om te gaan. Dan kan een chemisch bestrijdingsmiddel het zelfherstellend vermogen in de weg staan. We kunnen dan kijken of er andere mogelijkheden zijn om parasieten aan te pakken en zelfs het zelfherstellend vermogen om parasieten af te weren, vergroten.

In bepaalde gevallen kan het dieet van het dier een negatieve invloed op het zelfherstellend vermogen hebben. Net als over andere aspecten uit de leefomgeving geef ik daar zo nodig een advies over en kan ik samen met de eigenaar kijken wat de mogelijkheden zijn om voeding en omgeving optimaal aan te passen.

Goede randvoorwaarden om gezond te worden

Ik wil als homeopaat graag bijdragen aan goede “randvoorwaarden” voor de gezondheid van een dier. Daarom organiseer ik soms een titersessie met een dierenarts om antistoffen te meten. Daarom biedt ik een aantal natuurlijke middelen aan om parasitaire belasting te verlagen of te voorkomen, daarom geef ik advies over voeding en waar je dat mogelijk kunt kopen. Ik denk mee over de mogelijkheden die de eigenaar daarin heeft. Het kan zijn dat ik suggesties aan draag over de omgang met het dier of waar de eigenaar daar meer informatie over kan vinden.

Op zich heeft dat niet direct met homeopathie te maken maar met extra service die ten goede komt aan de homeopathische behandeling die het proces van ongezond-zijn naar gezond-worden-en-blijven in gang zet.

Onbevooroordeeld

Kortom, de mens achter de homeopaat kan wellicht een menig hebben over wat hij meer of minder wenselijk vindt, als homeopaat kijk ik zo onbevooroordeeld mogelijk naar dat wat positief kan bijdragen aan de gezondheid van het dier en bepaal ik graag samen met de eigenaar wat daarin zo optimaal mogelijk verwezenlijkt kan worden.Lyke

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb