Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

Homeopathie en de maatschappelijke discussies.

Homeopathisch behandelen betekent dat ik homeopathische middelen inzet om het zelfherstellend vermogen van een dier aan te spreken. Hierbij maakt ik als homeopaat gebruik van het gegeven dat “het gelijke door het gelijkende wordt genezen”. Als een middel bij een gezond persoon bijvoorbeeld dikke rode bulten opwekt, dan kun dit middel ook het zelfherstellend vermogen aanspreken wat die dikke rode bulten kan aanpakken.

Alle homeopathische geneesmiddelen zijn uitgeprobeerd door gezonde mensen (prooven heet dat) en zo is er per middel  een beschrijving gemaakt van wat dit middel allemaal kan opwekken bij een gezond persoon.

Dat is één kant van de zaak. Ik kijkt naar de symptomen die het zieke dier laat zien en zoekt daar een middel bij wat een zo gelijkend mogelijk beeld kan oproepen.

Vervolgens probeer ik te achterhalen hoe het komt dat een dier ziek is.

Het kan een eenmalig probleem zijn door een virus, een bacterie of een andere parasiet.

Het kan een ongeluk zijn met een verwonding of er kan een operatie nodig zijn. Dan is het voldoende om een middel in te zetten wat het lichaam extra aanzet om deze symptomen zonder complicaties p te heffen.

Het komt vaak voor dat een dier de afname van gezondheid langzaam aan ontwikkelt. Dit kan komen door ouderdom, door een niet goed functionerend immuunsysteem, een orgaan dat niet goed werkt of een telkens terug kerende angst.

Om beter te worden is het belangrijk om de diepere oorzaak van het uit balans -zijn-geraakt mee te nemen in de behandeling. Homeopathie zet dan een proces in werking waarbij het zelfherstellend vermogen van het dier welke de omkering van ziekte naar gezondheid bewerkstelligt, in gang wordt gezet, ook weer door middelen in te zetten die de symptomen vertegenwoordigen die het dier laat zien.

Interessant is dat er homeopathie middelen zijn die specifiek inwerken op het niveau van immuunsysteem, organen, hormonen, erfelijke belasting, zwak reactievermogen van het lichaam en steeds terugkerende klachten.

Even zo belangrijk is informatie over de leefomgeving van het dier en over alles wat het dier tot zich neemt. Zo kan ik bekijken of er omstandigheden zijn die de symptomen mogelijk in stand houden.De homeopathische behandeling is dus een op en top holistische geneeswijze die alle facetten die van invloed zijn op het “uit balans zijn”, mee neemt in de behandeling.

Hiermee kom je soms ongewild in een maatschappelijke discussie terecht die feitelijk niets met homeopathie te maken heeft maar met die “randzaken” die invloed hebben op het dier dat je aan het behandelen bent.

Stel het dier in behandeling geeft blijk van een immuunsysteem dat uit balans is. Ik wil dat immuunsysteem dan graag ontzien omdat het dier anders moeilijk weer gezond wordt. Zo kunnen huidklachten te maken hebben met een niet goed werkend of juist te hard werkend immuunsysteem.

Het is een gangbaar en geaccepteerd idee dat dieren gevaccineerd kunnen worden om ze te beschermen tegen een aantal ziektes. Als het immuun systeem (en de organen) goed werken is dat een logische veronderstelling. Immers een goed werkend immuunsysteem zal in staat zijn om onder invloed van een vaccinatie ook inderdaad antistoffen tegen de bedoelde ziekte aan te maken zonder daar restverschijnselen aan organen aan over te houden.

Als er een probleem ligt bij de werking van het immuunsysteem, zal een dier niet goed uit de voeten kunnen met een vaccinatie. Het immuunsysteem is dan slecht in staat om op een juiste en afdoende manier antistoffen aan te maken. Hiermee streeft de vaccinatie zijn doel voorbij. Bovendien kunnen ook organen te veel belast worden waardoor bijvoorbeeld de huiduitslag verergerd. Dan werkt een vaccinatie het zelfherstellend vermogen van het dier dus tegen.

In dat geval weeg je met de eigenaar af wat de mogelijkheden zijn. Is het nodig om te vaccineren, kan dat misschien gecontroleerd worden? Zijn er andere manieren om het dier tegen de dreiging van deze ziekte te beschermen? Is die ziekte een reële bedreiging voor dit specifieke dier? Is het voldoende en wenselijk om het effect van een noodzakelijke vaccinatie milder te laten verlopen door een begeleidende of preventieve homeopathische behandeling?Als ik als homeopaat samen met de eigenaar tot de conclusie kom dat dit dier op dit moment beter niet gevaccineerd kan worden, dan is dat omdat dit het zelfherstellend vermogen van het dier in de weg staat.

Een ander discussie kan gaan over chemisch bestrijden van parasieten of wormen. Met name als organen zoals lever en nieren niet goed functioneren, kan het zinvol zijn om hier terughoudend mee om te gaan. Daar zijn allerlei mogelijkheden en afwegingen in, en ook daar geldt dat ik met de eigenaar tot een oplossing wil komen die het zelfherstellend vermogen van het dier zo weinig mogelijk in de weg staat.

In bepaalde gevallen kan het dieet van het dier een negatieve invloed op de ziekte hebben. Net als over andere aspecten uit de leefomgeving geef ik daar zo nodig een advies over en kan ik samen met de eigenaar kijken wat de mogelijkheden zijn om voeding en omgeving optimaal aan te passen.

Ik wil als homeopaat graag bijdragen aan goede “randvoorwaarden” voor de gezondheid van een dier. Daarom organiseer ik soms een titersessie met een dierenarts om antistoffen te meten. Daarom biedt ik een aantal natuurlijke middelen aan om parasitaire belasting te verlagen of te voorkomen, daarom geef ik advies over voeding en waar je dat mogelijk kunt kopen. Ik denk mee over de mogelijkheden die de eigenaar daarin heeft. Het kan zijn dat ik suggesties aan draag over de omgang met het dier of waar de eigenaar daar meer informatie over kan vinden.

Op zich heeft dat niet direct met homeopathie te maken maar met extra service die ten goede komt aan de homeopathische behandeling die het proces van ongezond-zijn naar gezond-worden-en-blijven in gang zet.

Kortom, de mens achter de homeopaat kan wellicht een menig hebben over wat hij meer of minder wenselijk vindt, als homeopaat kijk ik zo onbevooroordeeld mogelijk naar dat wat positief kan bijdragen aan de gezondheid van het dier en bepaal ik graag samen met de eigenaar wat daarin zo optimaal mogelijk verwezenlijkt kan worden.Lyke Tjoonk

Klassiek homeopaat voor Landbouw- en huisdieren

www.lyketjoonk.nl 0612401903

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2019 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb