Lyke Tjoonk

Klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

homeopathie landbouwDoor bij ons eigen melkvee te werken met homeopathie heb ik ervaring met de toepassingen van homeopathie op bedrijfsniveau. Zowel voor de melkkoeien als het jongvee heb ik een makkelijk werkbaar systeem ontwikkelt om vlot een groep koeien te behandelen terwijl een individuele afstemming ook in de werkwijze past.

Door gebruik van homeopathie bij melkvee in de droogstand en rondom de geboorte van het kalf, start de lactatie beter op en blijft de NEB (negatieve energiebalans) beperkt.

Melkziekte en slepende melkziekte zijn goed te behandelen mits de behandeling op tijd wordt ingezet.

Je zult zien dat, wanneer er op het bedrijf problemen zijn met “aan de nageboorte blijven staan” of “baarmoederontsteking”, deze gestaag afnemen en vervolgens goed behandelbaar zijn met homeopathie.

Eén en ander draagt hierdoor meteen bij tot een koe die fitter richting de volgende dekking gaat en daardoor beter drachtig kan worden. Er kan ook specifiek gewerkt worden aan het verbeteren van de vruchtbaarheid.

Verbeteringen rond het afkalven, goede start kalf en koe

Rondom de spijsvertering is homeopathie erg goed inzetbaar. De koe is een spijsverteringsdier bij uitstek. Een goed werkende pens is de motor van de melkkoe.

Bij vleesvee kan een geboortebegeleiding een geboorte beter laten verlopen en zal de koe sneller herstellen van een zware bevalling.

Homeopathie heeft prachtige genezende mogelijkheden bij wonden. De heling gaat snel, ontstekingen worden voorkomen of kunnen doeltreffend behandeld worden.

Er zijn goede mogelijkheden om kalveren te ondersteunen bij diarree en bij luchtwegklachten.

Op gebied van stress kan er erg veel gedaan worden. Denk aan stress vooraf en tijdens vervoer met een veewagen, bij verplaatsingen in de koppel maar bv ook bij bekappen of een behandeling van de veearts.

Bij varkens of kippen kan een eenvoudige antistress behandeling veel betekenen voor het welzijn van de dieren in de koppel. Dit genereert betere groei en zorgt voor rust in de stal.

groeps of stress behandeling kan het welzijn op diverse momenten aanzienlijk vergroten

Homeopathie kan een reguliere behandeling ondersteunen, maar ze kan ook op zichzelf staan.

Wat mij betreft ga ik graag voor minder chemische middel in het milieu en een veestapel met een goede natuurlijke weerstand.

Toedienen middelen:

Homeopathie zoals ik het gebruik kan worden opgenomen via de slijmvliezen van neus of bek. Het kan daarom op de neus worden verneveld met spuitflesje of, bij grotere groepen, met een rugspuit. Bij gelijke klachten kan in één behandelgang een groep dieren worden behandeld met hetzelfde middel. Eventueel kan het middel via het water worden verstrekt. Toedienen is daarom niet stressvol, er hoeft niet ingespoten te worden. Mijn ervaring is dat de dieren heel snel wennen aan het vernevelen op de neus.

Frequentie: Afhankelijk van de problematiek en de situatie kan men één keer per week een dosis gegeven of kan een eenmalig gift voldoende zijn. In ander gevallen, vooral de chronische, kunnen ze soms beter elke dag geven worden. Bij ernstiger acute gevallen kan met in de eerste dagen vaker per dag aan de slag moeten om het gewenste effect te krijgen.

toedienen homeopathisch middelen gaat eenvoudig

Voordeel: Vermindering of geen antibiotica gebruik dus geen wachttijden voor afvoeren vlees en melk. Geen uitscheiding van medicatie in het milieu. Mogelijkheden voor duurzame verbetering van de bedrijfsproblematiek. ( Kijk bij het onderdeel http://www.lyketjoonk.nl/homeopathie-huisdieren/ voor meer uitleg over de werking van homeopathie)

Opstarten: Om een start te maken met homeopathie op uw bedrijf breng ik het hele bedrijf in beeld. Als de problematiek eenvoudig is kunnen we meteen starten met een behandeling, als er een complexere achtergrond is maken we een plan van aanpak en bepalen we samen waarmee we beginnen. De begeleiding is in het begin intensief zodat u kunt wennen aan de werkwijze. Na verloop van tijd maken we duidelijke protocollen en een eerste hulp doos met middelen die op uw bedrijf nodig zijn. Zo kunt u zelf de behandelingen inzetten als er acute klachten zijn, zo nodig met telefonisch overleg.

De werking: Homeopathische geneesmiddelen zijn gepotentieerd. Dit is een nauwkeurig en zorgvuldig proces waardoor de werking van het middel krachtiger en verfijnder is dan het oorspronkelijke materiaal van de plant of het mineraal. Deze homeopathische middelen kunnen goed ingezet worden naast een reguliere behandeling.

Bij levensbedreigende situaties schakelt u eerst uw dierenarts in.

Lyke Tjoonk klassieke homeopathie voor landbouw- en huisdieren

mobiel: 06 12401903 email: info@lyketjoonk.nl

Terug naar Home

Terug naar Inhoudsopgave

© 2021 Lyke Tjoonk

Ontwikkeld door eXtremelyWeb